Picture16Picture18Picture22Picture19Picture21

در یک نگاه

نمایشگاه های هنر مهندسی

بیشتر بدانید

کارگاه های آموزشی

بیشتر بدانید

سمینارهای تخصصی سازه

بیشتر بدانید

آشنایی با هسته پژوهشی

بیشتر بدانید

همکاری با هسته پژوهشی

بیشتر بدانید

کتابخانه

بیشتر بدانید

همه‌ی فعالیت‌ها

برگزاری نمایشگاه‌های هنر مهندسی، سیمنارهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی از اهم فعالیت‌های هسته پژوهشی سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری و کارگاه هنر مهندسی است. آخرین فعالیت‌ها از بخش قابل مشاهده است.

اهم فعالیت‌ها

  • برگزاری نمایشگاه‌های هنر مهندسی
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  • برگزاری سیمنارهای تخصصی

درباره‌ی هسته‌ی پژوهشی

هسته‌ی پژوهشی سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ و در ادامه‌ی فعالیت‌های ۲۲ ساله‌ی کارگاه آموزشی هنر مهندسی دانشکده معماری و شهرسازی تأسیس گردید. تداوم مطالعات و ارائه‌ی خدمات پژوهشی در زمینه‌های مسکن، اقلیم، انرژی، سازه‌های سبک و به طور کلی موضوعات خاص و به‌روز حرفه‌ی مهندسی معماری از اهداف اصلی این هسته‌ی پژوهشی است.

با همکاری

clients