Our team

هسته‌ی پژوهشی سیستم‌های هوشمند در مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ و در ادامه‌ی فعالیت‌های ۲۲ ساله‌ی کارگاه آموزشی هنر مهندسی دانشکده معماری و شهرسازی تأسیس گردید. تداوم مطالعات و ارائه‌ی خدمات پژوهشی در زمینه‌های مسکن، اقلیم، انرژی، سازه‌های سبک و به طور کلی موضوعات خاص و به‌روز حرفه‌ی مهندسی معماری از اهداف اصلی این هسته‌ی پژوهشی است.

manager
دکتر شهرام پوردیهیمی

مدیر هسته

دکترای معماری از انگلستان

مرتبه علمی استاد

سوابق مدیریتی و آموزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا

مترجم کتاب های “نور روز در معماری“ و ” مسکن،حومه و شهر“

???????????????????????????????
مهندس سعید مشایخ فریدنی

عضو هسته

فوق لیسانس سازه – مکانیک از آمریکا

مرتبه علمی استادیار

بانی و مؤسس”کارگاه آموزشی هنر مهندسی” دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی با سه دهه سابقه و فعالیت آموزشی و پژوهشی و راهنمایی

team2
مهندس محمد یوسف نیلی

عضو هسته

فوق لیسانس معماری صنعتی وهنرو معماری از ایتالیا

مرتبه علمی مربی پایه (۷)

سوابق آموزشی دوره های کار شناسی و کارشناسی ارشد معماری

team1
دکتر مجتبی حسینعلی پور

عضو هسته

دکترای مدیریت پروژه از هندوستان

مرتبه علمی استادیار

مدیر گروه مدیریت پروژه وساخت و گروه فن ساختمان

سوابق آموزشی و هدایت پایان نامه های تخصصی در سطح کارشناسی و دکترا در دانشگاه های تهران