• کارگاه آموزش نرم‌افزار

 • نمایشگاه ۱۶

  نمایشگاه هنر مهندسی ۱۶- مدت زمانی است که انسان به درک عمق و نوینی از طبیعت دست یافته است و کارآمدی فرم‌‌ها را در اتحاد ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناسانه جستجو می‌کند. کارگاه آموزشی پژوهشی هنر مهندسی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی دو دهه[...]

  بیشتر
 • نمایشگاه ۱۵

 • نمایشگاه ۱۴

  ه گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی غرفه ی این دانشگاه با اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری و با مشارکت قطب های علمی دانشکده های علوم زمین، علوم تربیتی، مهندسی هسته ای، مرکز سنجش از راه دور، پژوهشکده ی اعجاز قرآن و کارگاه هنر مهندسی معماری برپا شده است.[...]

  بیشتر
 • نمایشگاه ۱۳

  تست

 • نمایشگاه ۱۲

 • نمایشگاه ۱۱

 • نمایشگاه ۱۰

 • نمایشگاه ۹

1 2