• مسجد النبی

    سخنرانی پرفسور محمود راش از : اشتوتگارت آلمان موضوع سخنرانی : مسجد النبی تاریخ برگزاری : ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۹

  • سازه هرم شیشه‌ای موزه لوور

    سخنرانی مهندس فرانز نول از : کانادا موضوع سخنرانی : برج تلویزیونی CN کانادا و ویژگی های سازه ای هرم لوور پاریس تاریخ برگزاری : ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۷

  • سازه های فضاکار

    سخنرانی پرفسور هوشیار نوشین از : دانشگاه ساری انگلیس موضوع سخنرانی : سازه های فضاکار تاریخ برگزاری : ۴/ ۲/ ۱۳۷۸

مسجد النبی
مسجد النبی

سخنرانی پرفسور محمود[...]

سازه هرم شیشه‌ای موزه لوور
سازه هرم شیشه‌ای[...]

سخنرانی مهندس فرانز[...]

سازه های فضاکار
سازه های فضاکار

سخنرانی پرفسور هوشیار[...]

1 2