شما اینجا هستید:

خانهفعالیت‌هانمایشگاه ۱۶
نرم افزار های هوشمند در معماری
نمایشگاه ۱۶ Picture4Picture3Picture2

نمایشگاه ۱۶

نمایشگاه هنر مهندسی ۱۶- مدت زمانی است که انسان به درک عمق و نوینی از طبیعت دست یافته است و کارآمدی فرم‌‌ها را در اتحاد ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناسانه جستجو می‌کند. کارگاه آموزشی پژوهشی هنر مهندسی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی دو دهه است که بر اساس و با الهام از تفکر فوق شکل گرفته و به وجود آمده است.

بازشگت به همه نمونه کار ها